Familien

Står I med udfordringer i rollen som forældre?
Hvordan kan I skabe rammer omkring livet i familien – også når udfordringerne med “dine” og “mine” børn opstår? Måske oplever I konflikter i konkrete situationer. Hvem skal sætte grænser for hvem, og hvordan får jeg som forældre sat mine grænser, uden at mit barn mister selvværd?

Mistrives jeres barn?
Måske udviser barnet uhensigtsmæssig adfærd i hjemmet, i børnehaven eller på skolen. Hvordan kan I som forældre støtte op omkring barnets vanskeligheder, og hvad kan I være opmærksomme på som familie?

Det kan også være, at I oplever ændringer i familien i form af sygdom, ulykke eller dødsfald.
Hvordan kan I styrke parforholdet og skabe de bedst mulige rammer for familielivet i vanskelige perioder? Og hvordan snakke med jeres børn om døden, alvorlig sygdom og handicap?

 

Familierådgivning og -terapi

I familierådgivning eller gennem familieterapi vil I få mulighed for at få afklaret de udfordringer, som I står i som familie. I dialogen med jer som forældre vil I få værktøjer til at håndtere konkrete situationer og bruge egne kompetencer til at skabe nye udviklingsmuligheder i familien.

Ved første afklarende samtale aftales et forløb, der imødekommer de aktuelle behov, som I måtte have. Samtalerne kan finde sted enten hos jer i hjemmet eller i “Annexet” på Svendsagervej 72.

Akut brug for hjælp?

Ring 23 96 10 54 eller brug kontaktfeltet herunder.